Hoppsan, bilden är visst skyddad ;)

Gamla miljöer

Låsta rum. Det hela började med att jag under mina vandringar i Norrköping funderade på en ny infallsvinkel till mitt fotograferande, om jag kunde fotografera något som allmänheten inte ser till vardags. Efter många om och men kontaktade jag Norrköpings Stadsmuseum och fick ett hjärtligt och intresserat bemötande. Jag fick med en gång en hel del uppslag på byggnader och lokaler, och även förslag på kontaktpersoner för att förverkliga min idé.
Ett av tipsen var den gamla toaletten på S:t Olofsskolan. Det kanske inte lät så spännande till att börja med att fotografera en toalett, men å andra sidan, den kvalade ju in under kategorin ”låsta rum”. Detta visade sig vara startskottet på en liten serie av intressanta byggnader och lokaler jag nu dokumenterat. Byggnader jag under många år endast passerat förbi. Jag har däremot aldrig ägnat en tanke åt att faktiskt besöka dem, även om jag ibland varit lite nyfiken på hur det sett ut bakom de låsta dörrarna.